A Tool for Technological Intelligence (Alat untuk Teknologi Kecerdasan)

 A Tool for Technological Intelligence (Alat untuk Teknologi Kecerdasan)

Beritags.net - Alat untuk Teknologi Kecerdasan. Paten adalah sumber maklumat teknologi terbesar. Paten diberikan kepada pencipta sebagai ganjaran atas inovasi dalam bentuk hak eksklusif monopoli untuk jangka masa 20 tahun dari tarikh keutamaan penemuan. Oleh kerana kemajuan dalam sektor IT dan internet, kini dokumen berharga ini dapat dicapai oleh masyarakat umum. Mana-mana orang yang mahir dalam bidang seni dapat melalui pelbagai pangkalan data paten dan setelah pencarian dapat memperoleh dokumen paten mengenai keperluan mereka. Terdapat pangkalan data paten yang berbeza, USPTO, EPO, JPO, dan lain-lain yang bebas dibuka untuk akses orang ramai. Sekiranya kita meneliti paten yang berkaitan dengan bidang teknologi tertentu, kita akan dapat mencari banyak maklumat mengenai kitaran hidup inovasi teknologi iaitu.,

• Jalan evolusi teknologi tertentu,

• Pembangunan teknologi,

• Kepelbagaian teknologi,

• Teknologi bergabung,

• Pemain utama dalam bidang teknologi tertentu, dan

• Perkara utama teknologi tertentu.

"Organisasi Harta Intelek Dunia (WIPO) mengungkapkan bahawa 90% hingga 95% dari semua penemuan dunia dapat ditemukan dalam dokumen yang dipatenkan."

Analisis paten dapat menunjukkan maklumat yang sangat berharga, yang tidak terdapat di mana-mana sahaja. Selepas carian paten, bahagian pentingnya adalah analisis paten, dan seseorang harus sangat ringkas mengenai objektif kajian mereka. Maklumat dalam dokumen paten dapat digunakan dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan dipetakan sesuai untuk mendapatkan gambaran keseluruhan analisis dalam gambar.

Data paten boleh digunakan untuk penyediaan landskap teknologi. Matematik logistik dan matematik bulatan dapat sangat berguna dalam merancang landskap teknologi. Ia dapat memperlihatkan trend evolusi suatu teknologi, bagaimana ia berkembang dari teknologi asas, bersamaan dengan masa kepelbagaian teknologi dan sifatnya. Peta-peta ini juga akan memberikan gambaran terperinci mengenai penggabungan teknologi yang berbeza untuk menghasilkan teknologi terobosan. Jenis peta ini akan sangat berguna bagi personel R&D untuk menilai kedudukan penyelidikan dan teknologi mereka, dan juga mereka akan mencari jalan untuk melakukan inovasi teknologi yang lebih maju dan berharga.

Dalam konteks global hari ini, syarikat perlu mengetahui teknologi apa yang dapat disekat oleh pesaing, dan mungkin cuba dilakukan. Mereka juga perlu mengetahui ruang dalam teknologi di mana persaingan sengit, dan bidang di mana pesaing memusatkan pengembangan IP dan usaha R&D mereka. Mereka perlu dapat mengesan strategi pemerolehan dan pengembangan paten dan memetakan lanskap persaingan. Untuk menilai teknologi sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan, firma perlu mengetahui laju aktiviti paten dalam teknologi tersebut, yang mana paten merangkumi idea-idea asas dalam teknologi tersebut dan betapa rentannya teknologi syarikat terhadap pelanggaran hak paten. Ini akan memberi mereka maklumat yang sangat diperlukan dalam menentukan antara pengembangan teknologi dan pemerolehan teknologi.

Keupayaan untuk mengambil maklumat yang relevan dari literatur paten adalah faktor kejayaan penting bagi sesiapa sahaja yang terlibat dalam inovasi teknologi. Teknik pemetaan teknologi yang dapat digunakan untuk mengubah maklumat paten menjadi pengetahuan yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan.

Paten adalah sumber penting kecerdasan teknologi yang boleh digunakan syarikat untuk mendapatkan kelebihan strategik. Teknologi Perisikan adalah dapat digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, meramalkan, dan mengelola maklumat berkaitan teknologi luaran, termasuk informasi paten. Pemetaan paten komputasi adalah metodologi untuk pengembangan dan aplikasi asas pengetahuan teknologi untuk teknologi dan kecerdasan kompetitif. Penyampaian utama pemetaan paten adalah dalam bentuk visualisasi pengetahuan melalui landskap dan peta. Peta-peta ini memberikan kecerdasan berharga mengenai evolusi / revolusi teknologi, sifat pelbagai jenis perintis; besar; suci; dan pemain baru, penilaian terkini, dll.

Jenis peta teknologi ini akan terbukti menjadi pengganda yang berharga dalam R&D dan aktiviti pengkomersialan, dengan pelbagai cara termasuk yang berikut:

• Mengembangkan wawasan lebih lanjut sebagai tindak balas terhadap keperluan strategik dan perumusan dasar dalam organisasi.

• Meramalkan dan mengenal pasti aktiviti dan trend teknologi dalam industri.

• Membantu dalam visualisasi jalan pembangunan dan pertumbuhan alternatif yang tersedia untuk organisasi.

• Mengaktifkan pengiktirafan dan tindakan yang lebih awal terhadap peluang perlesenan yang berpotensi.

• Mengenal calon rakan kongsi dan pelanggan.

• Mengenal pasti ketidakselesaan teknologi dan bidang peluang dalam teknologi pilihan mereka.

• Memantau dan menilai proses teknologi pesaing dan pesaing yang berpotensi.

• Menyokong keputusan mengenai pelaburan dan pelaburan ke dalam teknologi dan sub-teknologi tertentu.

• Pengawasan kemajuan teknologi pesaing dan juga untuk menyedarkan diri sendiri tentang pendatang baru di lapangan.

• Melihat ruang kosong atau kawasan peluang dalam domain teknologi yang padat.

• Alat kreatif untuk mensimulasikan idea baru dan membuat IP baru.

• Melengkapkan strategi pemfailan IP korporat.

• Menyokong cadangan teknologi untuk projek peringkat nasional dan antarabangsa berskala besar.

• Menyokong usaha dan pelaburan yang wajar diusahakan oleh syarikat.

Pemetaan paten boleh menjadi bahagian penting dalam pengurusan IP. Ia dapat mengungkap maklumat berharga yang tersembunyi dalam paten dan dapat memberikan petunjuk berguna untuk kecenderungan teknikal, trend pasaran, perubahan pesaing dan profil teknologi dan potensi inovasi syarikat. Peta paten adalah gambaran visual maklumat paten yang telah dilombong dan digabungkan atau dikumpulkan untuk menyoroti ciri-ciri tertentu. Terdapat tahap fleksibiliti tinggi dalam visualisasi, yang mungkin dalam bentuk siri masa atau sebagai peta spasial. Kami menyediakan analisis yang lebih berorientasikan pasaran dan teknologi mengenai set lengkap aset portfolio paten melalui perkhidmatan pemetaan paten kami. Pemetaan paten dapat digunakan untuk memastikan kualiti paten berkenaan dengan teknologi yang ada dan sejauh mana paten mempengaruhi teknologi tersebut. Ini adalah input yang berharga dalam pengambilan sumber / pengembangan teknologi dan keputusan R&D. Pemetaan paten sangat diperlukan untuk kedua-dua syarikat yang mempunyai profil paten yang kurang digunakan dan ingin melesenkan/memberikannya dengan syarat yang paling baik, serta kepada syarikat yang ingin mengembangkan kekuatan portfolio paten dalam bidang teknologi tertentu.

Pengkhususan subjek tidak cukup untuk ini, tetapi pemikiran dan inovasi analitis sangat penting. Hari ini banyak sumber perisian tersedia untuk memetakan data paten, tetapi hampir semuanya hanya terhad kepada maklumat bibliografi. Kerja mesin tidak dapat dibandingkan dengan kepintaran manusia. Pemetaan paten memerlukan banyak kemahiran. Pertama dan terpenting di antaranya adalah kemampuan untuk memahami idea ilmiah kompleks yang dilindungi oleh paten itu sendiri. Walaupun mungkin untuk membuat peta paten dengan menganalisis hubungan antara paten tanpa memahami isi pokoknya, peta semacam itu sering tidak berguna dan perlu diperhalusi oleh seseorang yang memahami selok-belok disiplin ilmiah tertentu yang menjadi asas penemuan . Oleh itu, saya menjangkakan bahawa keperluan bagi orang yang mempunyai kepakaran saintifik (dan kejuruteraan) dalam bidang pemetaan paten semakin meningkat. Itulah sebabnya hari ini banyak firma KPO mencari individu yang tepat dan ada permintaan besar hari ini, yang pastinya akan meningkat dalam masa terdekat. (rie/beritags.net)