Social Structure And Network - A Mathematical Model For Social Behaviour (Struktur dan Rangkaian Sosial - Model Matematik Untuk Kelakuan Sosial)

Social Structure And Network - A Mathematical Model For Social Behaviour

Beritags Network - Social Structure And Network - A Mathematical Model For Social Behaviour (Struktur dan Rangkaian Sosial - Model Matematik Untuk Kelakuan Sosial). Analogi dan metafora sering digunakan oleh saintis sosial untuk menjelaskan fenomena sosial kerana konsep sosial tertentu sebaliknya sangat sukar untuk difahami. Sebagai contoh, struktur fizikal seperti 'bangunan' atau struktur biologi seperti 'organisma' dibandingkan untuk menentukan konsep 'struktur sosial'. Sebenarnya, struktur sosial bukanlah struktur fizikal. Konsep abstrak yang tidak dapat dilihat dijelaskan dengan cara yang mudah dengan menggunakan analogi yang dapat dilihat dengan mudah oleh semua orang. Ahli sains fizikal menggunakan model untuk menguji ramalan. Sekiranya ramalan itu betul ketika model diuji setiap masa, maka model yang dibina adalah sempurna. Jika tidak, modelnya diubah suai dengan tepat dan ramalannya diuji lagi. Proses ini diteruskan sehingga model menjadi sempurna. Adakah kita mempunyai model struktur sosial yang hebat yang dapat digunakan untuk menguji ramalan sosial? Dalam artikel ini, usaha dibuat untuk memahami sejauh mana teori rangkaian berguna dalam menjelaskan struktur sosial dan apakah ramalan sosial dapat dibuat menggunakan rangkaian.

Radcliffe-Brown adalah salah satu yang paling awal mengetahui bahawa analisis struktur sosial akhirnya akan mengambil bentuk matematik. Radcliffe-Brown mendefinisikan struktur sosial sebagai 'rangkaian hubungan yang sebenarnya ada pada waktu tertentu, yang menghubungkan manusia-manusia tertentu'. Menurut kamus Oxford, 'hubungan' bermaksud cara di mana dua orang, kumpulan, atau negara berkelakuan satu sama lain atau saling berurusan. Ungkapan, 'menghubungkan bersama manusia tertentu' dapat dibandingkan dengan 'kerja bersih' hubungan.

Rangkaian didefinisikan sebagai kumpulan orang yang saling berkait rapat yang bertukar maklumat. Setiap titik (orang atau ejen) dalam rangkaian dipanggil 'node' dan hubungan antara dua nod dihubungkan oleh garis yang disebut 'tepi'. Apabila dua nod mempunyai hubungan sosial langsung maka mereka dihubungkan dengan tepi. Oleh itu, apabila nod dihubungkan dengan semua nod yang mungkin simpul mempunyai hubungan sosial, ia menghasilkan graf. Grafik yang dihasilkan adalah rangkaian sosial. Bilangan tepi dalam rangkaian diberikan oleh formula nc2, di mana 'n' adalah bilangan nod. Contohnya, jika ada 3 orang dalam pesta maka jumlah jabat tangan adalah 3. Sekiranya ada 4 orang maka jumlah jabat tangan adalah 6. Sekiranya ada 5 orang maka akan menjadi 10. Sekiranya terdapat 10 orang maka jumlah jabat tangan adalah 45. Sekiranya terdapat 1000 orang maka jumlah jabat tangan adalah 499,500. Apabila bilangan orang meningkat 100 kali lipat dari 10 hingga 1000, jumlah jabat tangan meningkat 10,000 kali ganda. Jadi jumlah hubungan meningkat dengan ketara apabila 'n' meningkat. Teori rangkaian dikembangkan oleh ahli matematik Hungary, Paul Erdos dan Alfred Renyi, pada pertengahan abad kedua puluh. Rangkaian nod yang boleh berada dalam keadaan 0 atau 1 disebut sebagai rangkaian Boolean. Ia dicipta oleh ahli matematik George Boole. Dalam rangkaian Boolean, keadaan 0 atau 1 node ditentukan oleh sekumpulan peraturan.

Sekiranya dua nod disambungkan, maka rangkaian kedua-dua nod tersebut mempunyai empat keadaan (00, 01, 10, dan 11). Bilangan keadaan rangkaian berkembang secara eksponen apabila bilangan node bertambah yang diperoleh dengan formula 2n, di mana 'n' adalah bilangan nod. Apabila n lebih besar daripada 100, agak sukar untuk menerokai semua kemungkinan keadaan rangkaian walaupun untuk komputer terpantas di dunia. Dalam rangkaian Boolean kita dapat memperbaiki bilangan keadaan sebagai 0 dan 1. Dalam rangkaian Boolean, jika ada tiga nod A, B, dan C yang dihubungkan secara langsung oleh tepi maka keadaan C dapat ditentukan dengan memperbaiki keadaan dari A dan B. Ini bermaksud keadaan C bergantung kepada keadaan A dan B dalam beberapa kombinasi. Lebih jauh lagi ini menunjukkan bahawa jika kita mengetahui keadaan C maka kita akan mengetahui perilaku gabungan A dan B. Tetapi dalam rangkaian sosial orang, kita tidak tahu bagaimana tingkah laku seseorang itu deterministik. Selanjutnya, dalam rangkaian Boolean, tingkah laku nod dapat dikaji dalam eksperimen terkawal kerana simpul di sini adalah objek. Tetapi dalam rangkaian sosial, node yang merupakan individu tidak boleh dianggap sebagai objek. Dalam rangkaian sosial bagaimana kita menentukan keadaan seseorang? Berapa negeri yang dimiliki seseorang? Apakah sifat sebuah negara? Sekiranya tingkah laku yang diharapkan seseorang dikurangkan menjadi dua keadaan seperti 'ya' atau 'tidak', maka bilangan keadaan rangkaian akan menjadi 2n. Daripada jumlah ini, hanya satu keadaan yang akan muncul pada waktu tertentu. Bagaimana kita meramalkan bahawa satu keadaan tertentu?

Keluarga adalah rangkaian mikro dalam rangkaian. Ahli keluarga saling berhubungan erat antara satu sama lain. Sebilangan besar ahli juga dihubungkan ke rangkaian lain yang tidak berkaitan dengan keluarga. Interaksi berlaku dalam keluarga di antara ahli-ahli yang juga mempunyai interaksi di luar keluarga. Oleh itu, terdapat beberapa sisi dari satu simpul keluarga ke arah nod dalam keluarga dan nod di luar keluarga. Tepi dalam keluarga menunjukkan hubungan intim, sedangkan tepi yang menghubungkan nod di luar keluarga tidak semestinya menunjukkan hubungan intim. Hubungan intim ini adalah anggapan yang sangat penting yang harus kita pertimbangkan untuk mengurangkan bilangan keadaan rangkaian sosial. Sebagai contoh, kemungkinan ahli keluarga mematuhi norma keluarga akan lebih tinggi. Begitu juga, kemungkinan seseorang berdamping dengan rakan karib akan lebih tinggi. Juga, kemungkinan ahli kumpulan tertentu mematuhi norma kumpulan akan lebih tinggi. Andaian ini diperlukan untuk mengukur kebarangkalian bagaimana keseluruhan rangkaian berkelakuan dengan cara tertentu.

Interaksi berlaku di sepanjang nod. Sambungan satu nod ke yang lain sama ada secara langsung atau tidak langsung. Contohnya, rakan seseorang berhubung dengan orang itu secara langsung; rakan rakan orang itu berhubung dengan orang itu secara tidak langsung, dipisahkan oleh satu rakan atau secara teknikal oleh satu darjah. Penyelidikan (Stanley Milgram, 1967) menunjukkan bahawa setiap orang di dunia hanya terpisah enam darjah dengan orang lain. Ini menunjukkan bahawa setiap orang berhubung secara langsung atau tidak langsung dengan orang lain dalam rangkaian kecuali komuniti terpencil yang anggotanya tidak mempunyai hubungan dengan dunia luar. Enam darjah pemisahan hanyalah penghampiran. Contohnya, jika anda mengenali orang yang disasarkan maka tahap pemisahan adalah sifar. Sekiranya rakan anda mengenali orang yang disasarkan maka tahap pemisahan adalah satu dan seterusnya. Kesimpulan Milgram adalah jika anda memilih seseorang yang akan disasarkan secara rawak, maka tahap pemisahan maksimum adalah enam. Walau bagaimanapun, bilangan darjah pemisahan bergantung pada bilangan nod kritikal dalam rangkaian yang dimaksudkan. Kami akan membincangkan mengenai nod kritikal kemudian. Jadi, hubungan lebih kurang menjadi realiti sosial. Persoalannya adakah penyambungan ini dapat dijadikan alat untuk mengkaji gejala sosial? Sekiranya jawapannya pasti, maka di mana kita boleh menggunakan alat ini?.

Sekiranya kita menganalisis struktur sosial dari segi sistem rangkaian, maka mungkin berguna untuk memahami sifat 'dinamisme'. Keadaan sistem pada saat ini adalah fungsi keadaan sistem pada saat sebelumnya dan beberapa perubahan antara kedua momen tersebut. Oleh itu, 'sekumpulan hubungan yang sebenarnya ada pada waktu tertentu' bergantung pada hubungan yang sebenarnya wujud pada saat sebelumnya. Ini menyiratkan pentingnya selang waktu, apa pun selang masa itu. Itu bermaksud jika kita ingin mengetahui mengapa jenis struktur sosial tertentu berlaku di atas masyarakat pada satu ketika, maka kita semestinya harus membawa 'perspektif sejarah' ke dalam kajian ini. Perubahan adalah unsur penting dalam sistem dinamik. Perubahan pada tahap mikro kadang-kadang tidak mempengaruhi sistem. Tetapi, dalam keadaan lain sistem menjadi huru-hara. Itu bergantung pada sifat perubahan masa dan ruang. Apa yang perlu diperhatikan di sini ialah, tingkah laku seseorang dibentuk oleh pengalaman masa lalu dan keadaan semasa.